SAM 4.0

 

 

เทคโนโลยีหลักสำหรับ Industry 4.0

 

ระบบการจัดการระบบอัดอากาศหลักของยุคถัดไป SIGMA AIRM MANAGER 4.0 จะใช้ประโยชน์จากการควบคุม 3D ประยุกต์ขั้นสูงในการทำให้เกิดการสร้างและปรับปรุงแรงอากาศที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น รวมถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าที่เคยทำได้ 

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0

 

 

 

เครื่องควบคุม 3-D ขั้นสูง จะวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง จำลองทางเลือกในการดำเนินการ และคำนวณการประสานงานที่เหมาะสมของคอมเพรสเซอร์ที่สมบูรณ์แบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือ การประหยัดพลังงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
รักษาการทำงานโดยรวมไว้ได้ตลอดเวลา ด้วยระบบปฏิบัติการ การแสดงผล และการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์พีซี 
การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญของ KAESER ช่วยป้องกันการหยุดเดินเครื่องแบบไม่มีแผนล่วงหน้าได้

และหากคุณมีแผนการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในอนาคต SIGMA AIR MANAGER 4.0 ได้รับการออกแบบเพื่อให้ทำงานสอดคล้องกับสถานีอัดอากาศของคุณ การอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ง่ายดายช่วยให้การเพิ่มเติมเครื่องควบคุมหลักสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในฮาร์ดแวร์ใหม่

ข้อดี

  • ระบบอัจฉริยะ 
    SIGMA AIR MANAGER 4.0 ไม่เพียงบันทึกการสิ้นเปลืองพลังงานจากการสวิตช์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อสถานีอัดอากาศของคุณอีกด้วย จากนั้นจึงใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ทำการคำนวณค่าประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่สามารถทำได้แล้วจึงเข้าควบคุมองค์ประกอบที่เชื่อมโยงทั้งหมดต่อไป
  • ความปลอดภัย 
    เมื่อผสานรวม SIGMA AIR MANAGER 4.0 และ KAESER SIGMA NETWORK ที่ใช้เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต ก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องการทั้งหมดสำหรับระบบการควบคุมการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมได้อย่างสูงสุด
  • ประสิทธิภาพ 
    การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความต้องการบรรลุการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001) และทางเลือกในการซ่อมบำรุงความตามต้องการแบบคาดการณ์ล่วงหน้าได้ช่วยลดค่าใช่จ่ายตลอดอายุการใช้งานให้เหลือน้อยที่สุดได้

 

 

Adaptive 3D-Regelung mit SIGMA AIR MANAGER 2 นวัตกรรม - การควบคุม 3-D ประยุกต์

อัลกอริทึมของการควบคุม 3-D ประยุกต์จะควบคุมการทำงานของระบบอัดอากาศของ KAESER 
ซึ่งเป็นผลให้เกิดพลังงานระบบอัดอากาศในปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สูงสุด

การควบคุม 3-D ประยุกต์ที่ไม่เหมือนใครจะทำการวิเคราะห์ค่าต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เหล่านั้น (เช่น ประสิทธิภาพในการสวิตช์และการควบคุม) รวมถึงคำนวณส่วนผสมของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เราไม่เพียงแต่พิจารณาถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการสิ้นเปลืองพลังงานจากการหยุดนิ่งและการสูญเสียพลังงานของตัวแปลงความถี่ รวมถึงความยืดหยุ่นของแรงดันในระบบอีกด้วย นอกจากนี้ ค่าประสิทธิภาพการสร้างแรงดันของระบบอัดอากาศยังได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดด้วย รวมถึงแรงดันเฉลี่ยที่มีค่าลดลง

 

  การอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ง่ายดายสำหรับการเพิ่มต่อสถานีระบบอัดอากาศ

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0: Simple upgrade via software update