การวิเคราะห์ระบบอัดอากาศ

อุปกรณ์วิเคราะห์ความต้องการใช้ลม (Air Demand Analysis – ADA)

ADA เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาโดย KAESER KOMPRESSOREN ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการทำงานที่สำคัญของแอร์คอมเพรสเซอร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำมาเก็บไว้บนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม จากข้อมูลนี้ KAESER's Energy Saving System (KESS) จะทำให้การวิเคราะห์และเลือกวิธีการออกแบบได้อย่างเหมาะสมที่สุดให้กับระบบอัดอากาศ


  • air-demand-analysis-17-638.jpg
    KESS จะมีการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก ADA เพื่อออกแบบให้ได้ระบบอัดอากาศตามที่ต้องการ โดยเปรียบเทียบวิธีต่างๆ จากนั้นก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด