Why Comtech ?

  • บริษัทให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับปั๊มลม
  • ต้งแต่การออกแบบให้คำปรึกษา
  • ปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิม
  • ไปจนถึงงานตรวจวัด
  • และบริการซ่อมบำรุงปั๊มลม
  • ด้วยประสบการณ์การบริการปั๊มลมมากกว่า 30 ปี
  • ทีมช่างบริการมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับทางโรงงาน ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปจึงสามารถยืดหยุ่น
  • นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
  • ด้วยประวัติยาวนานมากกว่า 90 ปี
  • และทีมงานวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัยทำให้ KAESER เป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงานในระบบลมอัดของโลก